Siirry sisältöön

Voinko saada ajokortin 17-vuotiaana?

B-luokan ikävaatimus on yleensä 18 vuotta. Poikkeuksellisesti ikävaatimus voi olla 17 vuotta, mikäli hakija on saanut Traficomilta ikäpoikkeusluvan tai on suorittanut ammatillisen kuljettajakoulutuksen.”

Ikäpoikkeuslupa

Voinko saada ajokortin 17-vuotiaana?

Voit saada ajokortin jo 17-vuotiaana Traficomin myöntämällä poikkeusluvalla erityisten syiden perusteella.

17-vuotiaana myönnetty ajokortti oikeuttaa ensisijaisesti koulutukseen liittyviin ajoihin ennen normaalin B-kortin vähimmäisikävaatimuksen (18 vuotta) täyttymistä. Ajokortti helpottaa liikkumista opiskelu- ja työharjoittelupaikoille ja mahdollistaa esimerkiksi pakettiauton kuljettamisen työharjoittelun aikana. Vaikka ajo-oikeutta käytetään koulutukseen, ei koulutustodistusta tarvitse pitää mukana ajossa.

Ajokorttilupaa B-luokalle voi hakea aikaisintaan 16-vuotiaana. Jos osallistut ammatilliseen kuljettajakoulutukseen, voit osallistua B-luokan teoriakokeeseen aikaisintaan 17-vuotiaana. Sinun tulee osoittaa opiskelusi oppilaitoksen antamalla koulutustodistuksella ensimmäiseen teoriakokeeseen osallistuessa. Lisäksi tarvitset huoltajan suostumuksen. Ajokokeeseen voit osallistua vasta täytettyäsi 17 vuotta.

Mikä on ikäpoikkeuslupa?

Traficomin myöntämällä ikäpoikkeusluvalla voi saada ajokortin jo 17-vuotiaana erityisten syiden perusteella.

Esimerkkejä erityisistä syistä ovat:

  • pitkät etäisyydet, huonot joukkoliikenneyhteydet tai muut kulkuyhteyksiin liittyvät syyt, jotka ovat esteenä työssäkäyntiin, työharjoitteluun ja opiskeluun liittyvien tai muiden vastaavien välttämättömien matkojen tekemiseksi
  • yllättävät muutokset perhetilanteessa
  • tarve turvata perheen toimeentulo ja hoitaa välttämättömiä asioita

Voit hakea B-luokan ajokorttilupaa  jo 16-vuotiaana, mikäli täytät tarvittavat vaatimukset. Jos sinulle myönnetään ikäpoikkeuslupa ja olet saanut ajokorttiluvan, voit osallistua B-luokan teoriakokeeseen ja sen jälkeen ajokokeeseen heti, kun täytät 17 vuotta..

Ennen ikäpoikkeusluvan myöntämistä voit aloittaa kaiken pakollisen kuljettajaopetuksen (joko autokoulussa tai opetusluvalla) jo 16-vuotiaana. Saatu opetus säilyy voimassa eikä vanhene, joten voit edetä ajokorttia kohti luottavaisin mielin. Ajokorttiluvan voi hakea etukäteen, jotta pääset suorittamaan tutkinnon heti, kun ikäpoikkeuslupa on myönnetty.

Suosittelemme varsinaisten ajotuntien aloittamista vasta sen jälkeen, kun ikäpoikkeuslupa on saatu, jotta valmistaudut ajokokeeseen asianmukaisesti.

Ikäpoikkeuslupaa haetaan Traficomin sähköisissä palveluissa, ja hakemuksen voi tehdä vain täysi-ikäinen henkilö. Hakemus tehdään nuoren virallisen huoltajan toimesta, joka antaa suostumuksen ajokortin saamiselle alaikäisenä ja vahvistaa kaikki annetut tiedot. Hakemuksessa ilmoitetaan, kenelle ikäpoikkeuslupaa haetaan, ja palvelu tarkistaa nuoren henkilötunnuksen perusteella, että ikävaatimus – 16 vuotta ja 8 kuukautta – täyttyy.

Hyväksytyn ikäpoikkeusluvan saanut 17-vuotias nuori voi suorittaa teoriakokeen heti syntymäpäivänään ja ajokokeen yleensä muutamia viikkoja sen jälkeen. Näin voit aloittaa kuljettajaurasi nuorena ja vastuullisesti.

Näin haet ikäpoikkeuslupaa

Traficomin hakemuslomake on täytettävä ikäpoikkeuslupaa haettaessa.

Hakemuksen liitteenä tulee olla yksi seuraavista liitteistä, riippuen ikäpoikkeusluvan hakemuksen tarkoituksesta:

  • Oppilaitoksen antama todistus liikkumistarpeesta, kun haetaan poikkeuslupaa opiskelua varten.
  • Työnantajan toimittama todistus liikkumistarpeesta, kun poikkeuslupaa haetaan työssäkäyntiä tai työharjoittelua varten.
  • Todistus tavoitteellisesta urheilu- tai muusta harrastustoiminnasta (kuten seuran, valmentajan, yhdistyksen, opiston tai vastaavan tahon myöntämä todistus), kun haetaan poikkeuslupaa tavoitteelliseen harrastustoimintaan.
  • Lääkärinlausunto tai muun terveydenhuollon ammattilaisen laatima todistus, jossa ilmenee hakijan tai hänen läheisensä terveydentilan aiheuttamat liikkumiseen liittyvät rajoitukset ja välttämättömien asioiden hoitamisen tarve, kun haetaan poikkeuslupaa välttämättömien matkojen tekemiseen terveydentilan perusteella.
  • Muu asiakirja tai selvitys välttämättömästä kulkutarpeesta, mikäli poikkeuslupaa haetaan muista kuin yllä mainituista syistä.

Ikäpoikkeuslupaa voi hakea aikaisintaan neljä kuukautta ennen kuin täyttää 17 vuotta. Tämän luvan myöntämisen ajankohta perustuu ajokorttilakiin ja se voidaan myöntää aikaisintaan kolme kuukautta ennen vaaditun ikärajan täyttymistä.

Hakemus ja liitteet toimitetaan Traficomiin

Lupa myönnetään kokonaisharkinnan perusteella.

Päätöksestä, sekä myönteisestä että kielteisestä, peritään maksuasetuksen mukainen maksu (110 €). Lasku lähetetään asiakkaalle, kun päätös on tehty.

(lähde: ajokortti-info.fi)

Etsi mitä tahansa