Siirry sisältöön

Poliisin määräämät tai lääkärin suosittamat ajokokeet ja ajonäytteet

Poliisi voi tarvittaessa määrätä kuljettajan toimittamaan lääkärinlausunnon ajoterveydestä, todistuksen uudesta ajokokeesta tai kuljettajantutkinnon vastaanottajan (Ajovarman) kirjoittaman lausunnon ajokyvystä.

Ajonäytteen tarkoituksena on selvittää henkilön edellytykset ajoneuvon hallintalaitteiden käyttöön joko sellaisenaan tai mahdollisesti tarvittavien lisähallintalaitteiden kanssa. Ajonäyte suoritetaan kuljettajantutkinnon vastaanottajalla (Ajovarma) ja siihen sisältyy käsitelytehtäviä sekä ajamista muun liikenteen mukana.

Ajokokeen tarkoituksena on varmistaa, että kuljettaja hallitsee liikennesäännöt ja kykenee niitä noudattaen kuljettamaan ajoneuvoa turvallisesti liikenteessä. Ajokokeen suoritetaan kuljettajantutkinnon vastaanottajalla (Ajovarma) opetusajoneuvoksi katsastetulla ajoneuvolla.

Terveysperusteinen ajotaidon käytännön testaus tehdään lääkärin pyynnöstä yleensä autokoulun autolla liikenneopettajan valvonnassa ja myös lääkäri voi olla mukana arviointitilanteessa. Ajotaidon käytännön testaus tehdään autokoulussa. Testauksen tarkoituksena on tukea lääkäriä ajo-oikeutta koskevissa päätöksissä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2013, Ajoterveysohjeet Lääkäreille.)

VALMENNUSKURSSIT JA LAUSUNNOT AJOKYVYSTÄ PAIKKAKUNNILTAMME

Valmennuskurssi poliisin määräämään ajokokeeseen 195 – 248 €*

Olemme erikoistuneet poliisin määräämien ajokokeiden valmennuksiin.

Pakettiin sisältyy 1 ajotunti Antin Autokoulun autolla (automaatti- tai manuaalivaihteinen), jonka aikana palautellaan mieleen yhdessä kokeneen liikenneopettajan kanssa turvallisen ajamisen perusteet ja liikennesäännöt, sekä harjoitellaan ja valmennetaan ajokoetta varten. Ajokokeen järjestää kuljettajantutkinnon vastaanottaja Ajovarma. Varaamme ajokokeen Ajovarmalle puolestasi. Yksittäisen ajotunnin hinta ilman ajokoetta tai lisäajotunnin hinta on 99€. (Automaattivaihteinen auto vain osalla paikkakunnista)

Pakettiin sisältyy myös saman auton käyttö ajokokeessa, jolla yllä mainitut harjoittelut on tehty.

Ilmoittaudu kursseille ja kysy lisää soittamalla numeroon 044 022 1265.

Käytännön ajokyvyn testaus ja lausunto lääkärille195-229 €*

Olemme erikoistuneet  lääkärin määräämien terveysperusteisten ajotaidon käytännön testien toteuttamiseen ja lausuntojen kirjoittamiseen.

Pakettiin sisältyy 1 ajotunti Antin Autokoulun autolla (automaatti- tai manuaalivaihteinen), jonka perusteella kokenut liikenneopettaja kirjoittaa arvion ajokyvystä lääkärinlausuntoa varten. Yksittäisen ajotunnin hinta ilman ajokoetta tai lisäajotunnin hinta on 99€. (Automaattivaihteinen auto vain osalla paikkakunnista)

Ilmoittaudu kursseille ja kysy lisää soittamalla numeroon 044 022 1265.

Ajoterveys

Lääkäri on velvollinen ilmoittamaan poliisille jos ajoterveysvaatimukset eivät täyty.

Lääkärin todetessa ajokyvyttömäksi lähetetään todistus poliisille potilaan suostumuksella.

Lääkärintodistukseen ei liitetä tutkimustuloksia vaan lääkärin johtopäätökset ja mahdolliset lisätoimenpiteet.

Lääkäri voi ehdottaa seuraavia toimenpiteitä

  • Uutta lääkärin tarkastusta
  • Erikoislääkärin tutkimusta
  • Ajokoetta
  • Ajonäytettä
  • Terveysperusteista ajotaidon käytännön testiä

Lääkäri voi kieltää suullisesti henkilöä ajamasta, kunnes poliisi on tehnyt ajo-oikeutta koskevan päätöksen.

Poliisi tekee päätökset ajo-oikeudesta lääkärin ilmoituksen perusteella.

Katso täältä lisää ajokortin uusimisesta ja lääkärinlausunnoista.

Etsi mitä tahansa